Tuesday, July 3

గురు వందనం

"వ్యత్యస్తపాణినా కార్యముప సంగ్రహణం గురోః
సవ్యేన సవ్యః స్ప్రష్టవ్యో దక్షిణేన చ దక్షిణః"


గురువులకు పాధాభివందనం చేసేటప్పుడు కుడి, ఎడమచేతులను వ్యత్యస్త చేయాలి. అనగా కుడి చేతితో ఎడమ పాదమును, ఎడమ చేతితో కుడి పాదమును తాకుతూ, నుదురును గురుపాదములందలి బొటన వ్రేళ్ళకు తగిలేట్లుగా శిరోనమఃస్కారము చేయాలి. ఇలా చేయడము వలన గురువుగారికి - గురుపత్ని కి ఏకకాలంలో నమస్కారం చేసిన ఫలితం కల్గుతుంది

0 వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన..: