Monday, September 29

బుధవారం..శ్రీవిష్ణువు, హయగ్రీవుడు


శ్రీ విష్ణువు
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హ్రుద్యానగమ్యం వందేవిష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాధమ్
శ్రీ హయగ్రీవుడు జ్గ్యానానన్ద మయం దేవం నిర్మల స్పతికార్పితం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే

0 వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన..: